หมวดหมู่ทั่วไป > ของเก่า ของสะสม

ข้อมูลจากการตรวจสอบตลาดพระเครื่อง มี สถิติข้อมูลจากการวิเคราะห์น่าสนใจ!

(1/1)

Saichonka:
ยุคปัจจุบันการเช่าพระเครื่อง ยังเป็นเป็นที่นิยมอยู่ ตลาดพระเครื่อง ยังมีการเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆ บางคนเช่าพระเครื่อง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ต้องการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง บางคนนอกจากการเช่าบูชาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจแล้ว ยังเช่าบูชาเพื่อการสะสม หรือเช่ามาในเชิงธุรกิจ สร้างรายได้ เป็นสาเหดุทำให้ตลาดพระเครื่องในปัจจุบันมีทิศทางการเติบโตอย่างไวมาก มีเงินหมุนเวียนในตลาดพระเครื่องประมาณ 40,000 ล้านบาท จากผลการตรวจสอบของสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ข้อมูลจากการตรวจสอบที่น่าสนใจตามนี้
ข้อมูลจากการทำการสำรวจยังพบว่า  “พระเครื่อง ที่คนไทยนิยมห้อยคอมากที่สุด” สรุปได้ดังนี้

[*]หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้  ร้อยละ 47.79
[*]พระสมเด็จโต  ร้อยละ 21.90
[*]ร้อยละ 12.87 พระพุทธโสธร/หลวงพ่อโสธร
[*]พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ  ร้อยละ 9.44
[*]หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน  ร้อยละ 8.00

จากการทำการเก็บสถิติสวนดุสิตโพล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “คนไทยคิดอย่างไร? กับ พระเครื่อง” ได้ผลรายงานตามนี้
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ร้อยละ 56.86
ความศรัทธาของแต่ละบุคคล เป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล ร้อยละ 25.01
เป็นไปตามแนวทางหลักของชาวพุทธ ส่งต่อกันมาจากแต่ละรุ่น ร้อยละ 14.13
แขวนเพื่อความสวยงามเป็นสิ่งประดับ ร้อยละ 4.00
จากสถิติการทำการสำรวจจะเห็นว่าการเติบโตและปริมาณเงินสะพัดในตลาดพระเครื่อง มีมูลค่าสูงมาก ยังมีกลุ่มคนให้นิยมชื่นชอบ และให้ความสนใจพระเครื่องอยู่ เนื่องจากมูลค่าของตลาดมีมูลค่าค่อนข้างสูง จึงมีกลุ่มคนไม่ดีแอบลักลอบเข้ามามาหาตักตวงผลประโยชน์อยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าพิจารณาภาพโดยรวมแล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version